(Tài chính) Các tập đoàn Nike và Intel đang hoạt động ổn định, hiệu quả tại Việt Nam và sẽ mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

作者 shoes

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Education Template