Gần đây, xuất hiện thông tin Tập đoàn Nike dịch chuyển sản xuất khỏi Việt Nam để sang Trung Quốc và Indonesia. Adidas và Puma cũng sẽ có những động thái tương tự. Liệu đây có phải là sự thực?

Vấn đề chuỗi cung ứng Việt Nam

作者 shoes

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Education Template