Gần đây, Travis Scott đã bị đẩy lên đỉnh cao của dư luận.

Ngày 5 tháng 11, tại lễ hội Astroworld đã xảy ra một vụ đạp xe gây thiệt hại cho nhiều người hâm mộ.

Travis Scott, người đang biểu diễn, đã không dừng lại kịp lúc, và lời phát biểu tiếp theo không làm người dùng hài lòng, dẫn đến nhiều lời phê bình và thậm chí sự chống đối.

作者 shoes

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Education Template